НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
УЧЕБНА 2022/2023 г.

Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2022/2023 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас

Български език и литература - 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика - 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО IV клас - 01.06 – 08.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО IV клас - 09 юни 2023 г.

VII клас

Български език и литература - 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

X клас

Български език и литература - 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика - 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 14 юни 2023 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 19 юни 2023 г. - от 8,30 и от 14,30 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 01.02. – 17.02.2023 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО VII и X клас - 16.06 – 27.06.2023 г.

Обявяване на резултатите от НВО VII и X клас - до 28 юни 2023 г.Модели на НВО за IV, VII и X клас

На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО