НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
УЧЕБНА 2023/2024 г.

Заповед № РД09-2050/28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2023/2024 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас

Български език и литература - 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика - 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО IV клас - 29.05 – 05.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО IV клас - 07 юни 2024 г.

VII клас

Български език и литература - 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика - 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

X клас

Български език и литература - 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика - 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.
Писмена част: - за ниво B1 и В1.1, начало 09,00 часа - за ниво А2, начало 09,30 часа - за ниво А1, начало 10,00 часа Компонент "Говорене" - по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото. Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии - от 9,00 и от 14,30 часа

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в единната информационна система за изпити и прием (ЕИСИП) - 01.02. – 16.02.2024 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО VII клас - 22.06 – 29.06.2024 г.

Оценяване на изпитните работи от НВО Х клас - 13.06 – 21.06.2024 г.

Обявяване на резултатите от НВО VII клас - до 02.07.2024 г.Обявяване на резултатите от НВО Х клас - до 28.06.2024 г.Модели на НВО за IV, VII и X клас

На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО