Контакти>

Средно училище "Св. Паисий Хилендарски"

гр. Върбица
ул. "Септемврийско въстание" № 2
e-mail: info-2700062@edu.mon.bg
Булстат:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Милена Мерсинкова-Йорданова - Директор
тел: 05391 / 21 - 42
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сезгин Беширов - Заместник-директор по учебната дейност
Мариана Андонова - Заместник-директор по учебната дейност
тел: 05391 / 21 - 86
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Канцелария:
работно време: Понеделник - Петък: 8:00 - 17:00 ч.
Почивка: 12:00 - 13:00 ч.
тел/факс: 05391 / 21 - 86