Обществен съвет към СУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица