Профил на купувача> Обществена поръчка

Обществена поръчка

Процедура за възлагане на обществена поръчка

Предмет - Организиране и извършване на законосъобразни и ефективни действия по охраната, контрола и пропускателния режим на СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр. Върбица за времето от 00.00 ч. до 24.00 ч. всеки ден, включително празничните и почивните дни за периода от 01.02.2021 г. до 31.01.2022 г.
Архивирани данни
АОП номер Заповед за откриване на процедура Обект на ОП Статус на ОП Описание Тип Документация Заповед за комисия Протокол на комисията Решение Код на ОП (CPV) Създадена Краен срок за подаване на оферти/заявления Публикувана Стойност без ДДС Договор
9049903 Заповед Доставки Изтекла Доставка на течно гориво - 20 000 л. дизелово гориво за нуждите на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица Публична покана Техническа спецификация и проект на договор Заповед №602 Протокол 09134200 27.01.2016 05.02.2016
16:30
27.01.2016 23 900,00 лв. Договор
9049459 Заповед Доставки Изтекла Доставка на течно гориво - 30 000 л. дизелово гориво за нуждите на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица Публична покана Техническа спецификация и проект на договор Заповед №517 Протокол Решение 09134200 08.01.2016 20.01.2016
16:30
08.01.2016 21 000,00 лв.
9049464 Заповед Услуги Изтекла Организиране и извършване на законосъобразни и ефективни действия по охраната, контрола и пропускателния режим на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица Публична покана Техническа спецификация и проект на договор Заповед №518 Протокол 79713000 08.01.2016 20.01.2016
16:30
08.01.2016 20 057,00 лв. Договор
9037847 Доставки Изтекла Доставка на течно гориво - 20 000 л. дизелово гориво за нуждите на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица Публична покана 09134200 07.01.2015 19.01.2015
16:30
08.01.2015 16 200,00 лв. Договор
9037846 Услуги Изтекла Организиране и извършване на законосъобразни и ефективни действия по охраната, контрола и пропускателния режим на СОУ "Св. Паисий Хилендарски" гр. Върбица Публична покана 79713000 07.01.2015 19.01.2015
16:30
08.01.2015 19 200,00 лв. Договор