Ученически парламент> Структура

Структура

Ръководство

Председател Валентина Севдалинова Митева
Зам. - председател Ерол Ердинчев Ахмедов
Зам. - председател Мая Радостинова Чалъкова
Секретар Есра Ердинчева Ереджебова