Проекти > Проект "Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" > Учебна година 2011 / 2012

Учебна година 2011 / 2012

Средно общообразователно училище "Свети Паисий Хилендарски" гр. Върбица, общ. Върбица, обл. Шумен е училище с традиции и над 150 годишна история. За учебната 2011/2012 година в училището се обучават 639 ученика от различни етноси . Материалната база се обновява по-етапно със средства от бюджета на училището. От 2012 година училището е на целодневно обучение с 6 ПИГ от І-VІ клас като общият брой е 156 ученика. В училището работят квалифицирани преподаватели, като се използват два компютърни кабинета и кабинети по: Физика, Химия, Музика, Изобразително изкуство, Математика, История, Български език и кабинет по Чужди езици, обновена училищна столова, открити спортни площадки.

ПИГ II - III клас ПИГ II клас ПИГ I-IV клас ПИГ V-VI клас