Да направим средното образование достъпно за ромските младежи от селските райони