Проекти > Проект "Учителят-фактор и гарант на мултикултурния образователен процес"

"Учителят-фактор и гарант на мултикултурния образователен процес"

Цели

Проектът е насочен към създаване на по-висока мотивация на педагогическите и административни кадри от 8 средищни училища на общините Велики Преслав, Върбица и Смядово към интеграционния процес, чрез повишаване знанията, уменията и компетенциите на учителите за преподаване на български език на деца билингви и за работа в специфична мултикултурна среда.

Дейности

Демонстриране на добри практики за работа с деца билингви.
На 03.02.2011 г. бе представен открит урок по литература с учениците от III "a" клас. Темата на урока бе върху откъс от сборника "През води и гори" на Емилиан Станев а именно "Бързоходко намира Повлекана".
Урокът предизвика голям интерес , както у учениците , така и у гостите, защото бе разработен и изпълнен чрез работа с интерактивна дъска.

Екип

Хюсеин Бошнаков - начален учител
Марина Митова - начален учител
Светлана Спасева - начален учител
Диана Николова - начален учител
Радина Вълкова - начален учител

Галерия