Проекти > Проект "Заедно в безкрая"
„ЗАЕДНО В БЕЗКРАЯ“

Проект на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“
гр. Върбица
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция
на децата и учениците
от етническите малцинства

     Проектът следва конкретни цели на приоритет 3 - създаване на благоприятни условия за равен достъп до образование и обучение на учениците от етническите малцинства в СУ "Св. Паисий Хилендарски", а различните дейности подкрепят успешното им включване в образователния процес чрез запазване на културната им идентичност.
     В рамките на продължителността на проекта - 9 месеца, ще се проведат съвместни инициативи, в които ще участват ученици, родители и учители.

Времетраене на проекта: от 01.10.2018 г. до 30.06.2019 г.

Изпълнението на проекта включва:

  • Дейност 1. Клуб "Фолклорни ритми"
  • Дейност 2. Клуб "Фолкденс"
  • Дейност 3. Клуб "Фолклор на етносите - Ромски фолклор"
  • Дейност 4. Родителски клуб "Единство"
  • Дейност 5. Ученически парламент "Ментори в действие - разширяване на менторските екипи"
  • Вихър от таланти - финален концерт