Учители и администрация> Учители и администрация

Директор

Минка Атанасова

Заместник-директор по учебната дейност

Сезгин Беширов

Заместник-директор по административно-стопанската дейност

Педагогически специалисти

Ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии"

Мерал Чолакова

Педагогически съветник

Анифе Дурлева

Учители в начален етап

Хюсеин Бошнаков
Светлана Спасева
Диана Николова
Йовка Европова
Марина Митова
Гюлюмсер Алиева
Нурие Ваклева
Миневер Хасанова
Цветелина Александрова
Радина Вълкова

Учители в група за целодневна организация на учебния ден
Мехмед Пиронков
Златка Дурлева
Снежанка Райнова
Хафизе Исмаил
Вилдан Исмаилова
Вилдан Исуф
Лейля Хасан

Български език и литература

Миглена Колева
Хава Дерменджиева
Айше Аянска
Йозлем Искренова
Симона Христова

Чужди езици

Английски език
Даниела Стоянова
Ива Топчиева

Руски език
Димитринка Дянкова

Френски език
Маргарита Радева

Турски език
Вилдан Исмаилова

Математика и информатика

Математика
Ибраим Ибраимов
Тансел Ахмед
Росица Топчиева
Бешир Беширов
Фатме Хасанова

Информатика и информационни технологии
Мерал Чолакова
Мехнур Мехмед-Акиф
Сезгин Ваклев
Рукие Дерменджиева

История, География, Философски цикъл

История и цивилизация
Минка Атанасова
Добрин Николов
Емине Моллова-Реджебова
Юнзиле Узунова

География и икономика
Салиха Мустафова
Сезгин Беширов
Севгин Ваклев

Философия, Психология и логика, Етика и право
Ивелина Русинова

Биология, Физика, Химия

Биология и здравно образование
Салиха Алиева
Севгин Ваклев
Цветелина Косева

Физика и астрономия
Тансел Ахмед

Химия и опазване на околната среда
Цветелина Косева
Хава Курдова

Музика, Изобразително изкуство

Музика
Екатерина Минкова

Изобразително изкуство
Росен Русинов

Технологии, Физкултура

Технологии и предприемачество
Росен Русинов
Ивелина Русинова

Физическо възпитание и спорт
Рамадан Джемалов
Исуф Газинов
Евгени Андреев

Обща професионална подготовка
Дияна Петрова
Милена Мерсинкова - Йорданова