"Училище от ново поколение – пространство на споделеното управление"

Иновативното училище

160 години от създаването на СУ "Св. Паисий Хилендарски"
гр. ВърбицаУважаеми ученици и родители!
Педагогическият екип на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“ ви кани на откриването на учебната 2021/2022 г., което ще се състои при изпълнение на следния график:
От 9.00 часа – I, IV, V, VI, VII и VIII клас,
От 10.30 часа – II, III, IX, X, XI и XII клас.
Пътуването ще се осъществи, както следва:
8.15 часа – Крайгорци – Върбица
8.30 часа – Станянци – Върбица
8.00 часа – Тушовица – Върбица
8.40 часа – Маломир – Върбица
8.00 часа Методиево – Върбица

Поради необходимост от спазване на противоепидемичните мерки в училищния двор, следва да присъстват родителите на първокласници.
Нека бъдем здрави и силни, за да постигаме успехи.
Очакваме Ви!

 

РЕШЕНИЕ № 391 на Министерския съвет от 17 юли 2017 година за приемане на Списък на иновативните училища за учебната 2017/2018 година

(обн. - ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.)