НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
УЧЕБНА 2021/2022 г.

Заповед № РД09-1805/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в края на IV клас, на VII клас и на Х клас и на график на дейностите през учебната 2021/2022 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

IV клас

Български език и литература - 26 май 2022 г., начало 10,00 часа

Математика - 27 май 2022 г., начало 10,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО IV клас - 28 май – 06 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО IV клас - 07 юни 2022 г.

VII клас

Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Математика - 16 юни 2022 г., начало 10,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., начало 10,00 часа

X клас

Български език и литература - 14 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Математика - 16 юни 2022 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото
Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт - 02.02. – 18.02.2022 г.
Оценяване на изпитните работи от НВО - 17 – 26 юни 2022 г.

Обявяване на резултатите от НВО - до 28 юни 2022 г.Модели на НВО за IV, VII и X клас

На сайта http://www.mon.bg/ могат да се видят изтеглените до този момент варианти на НВО