Новини > Стартира новият проект „Пъстри чудеса“

Стартира новият проект „Пъстри чудеса“

      На 16 октомври официално бе представен поредният проект, спечелен от нашето училище, който носи цветното заглавие „Пъстри чудеса“. Той ще се осъществява в рамките на една година в тясно партньорство с ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ – с. Дибич с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ. Стойността му е 14 945 лева, насочени предимно към извънкласната и извънучилищната дейност.
     След „Мартенски дни на наследството“ и „Дъга от мечти“ това е третият проект, класиран от взискателното жури на Центъра. Публичното му представяне събра в залата на училищния стол над 40 представители на родителския клуб „Единство“, ученическия парламент, учители, ръководители на клубове и групи по СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“. Събитието бе уважено и от г-ца Велимира Минкова – социален работник в Семейно-консултативния център – В. Преслав - офис Върбица.
     Присъстващите бяха приветствани от директора на училището г-жа Минка Атанасова, която представи членовете на екипа създател и предостави думата на координатора на проекта г-жа Диана Николова. Целите, дейностите, целевите групи и очакваните резултати на „Пъстри чудеса“ станаха достояние на аудиторията чрез специално подготвена презентация. Ясно се откроиха основните посоки в проекта: училище по лидерство, работа на групите по СИП „Фолклор на етносите - ромски фолклор“, клубни дейности (I-VIII клас), ваканционно училище „Синьо лято“ с участие на клубовете, обучения на педагогическите специалисти и публичност с цел извеждане на добри практики. „Заложените инициативи ще обхванат над 156 ученици, 12 родители и 66 учители – преки участници в шестте дейности от нашето и партньорското училище и двойно по-голям брой непреки участници“ – уточни г-жа Николова.
     Вълнението сред публиката се отрази по време на дискусията, последвала представянето. Духът на изказванията бе зададен от малките певци и танцьори от клуб „Приятели на музиката“, които споделиха впечатления от занятията си с г-жа Митова в извънкласната дейност и припомниха концертните си изяви досега. Виктория, Даниел и Кристиян изразиха очакванията на останалите четвъртокласници от клуба, че работата по проекта „Пъстри чудеса“ със сигурност ще им предостави нови възможности за срещи с публиката във Върбица и Дибич. Позитивни са нагласите и на ръководството на УП, и на родителите, и на ръководителите на клубове и групи по СИП „Фолклор на етносите - ромски фолклор“.
     Откриването на проекта завърши с пожелания за успех и ползотворна работа, отправени от координатора г-жа Диана Николова.