Новини > 16 ноември – Международен ден на толерантността

16 ноември – Международен ден на толерантността

„ПЪСТРИ ЧУДЕСА“
Проект на Средно общообразователно училище „Свети Паисий Хилендарски“
гр. Върбица
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на
Център за образователна интеграция
на децата и учениците
от етническите малцинства

     „Опознай различните от теб“
     „Търпение, доброжелателност, разбиране“
     „Не бъди безразличен“
     Това са само част от посланията, поставени върху изработените цветя, които днес учениците, участващи в СИП „ Фолклор на етносите – Ромски фолклор“ от трети клас подариха на свои съученици, учители и жители на гр. Върбица. По този начин се проведе кампания „ Подари усмивка“ в рамките на проект „ Пъстри чудеса“ към ЦОИДУЕМ.
     Усмивки по лицата, усмивки в сърцата за деня на толерантността изпълниха училището и улиците на града, а изработеното от тях информационно табло даде отговор на въпроса „Що е толерантност?“