Новини > 29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата

    29 юни се обявява за ден на безопасността на движението по пътищата. Този акт е насочен към популяризирането на темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.
   Обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.
   Тематичното направление за 2020 г. в План-програмата за безопасност на движението по пътищата на облат Шумен е "Поведение на участниците в движението по пътищата."
   Представяме Ви тематични визуализационни материали подготвени от Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" с акцент върху основните аспекти от безопасното движение по пътищата, недопускане на разсейване от мобилни телефони и спазване на допустимата скорост на движение.

29 юни – Ден на безопасността на движението по пътищата - материали