Проекти > ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ+"ПРОЕКТ "ЕРАЗЪМ+"

     „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. През последните 30 години благодарение на нея над 10 милиона участници са натрупали важен житейски опит, като програмата ще продължи да предлага възможности на широк кръг лица и организации и през своя следващ седемгодишен цикъл (2021—2027 г.).
     През юни 2020 г. СУ "Св. Паисий Хилендарски", гр. Върбица, заедно с Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi и Isparta Anadolu Lisesi от Испарта, Турция, 1st GYMNASIO RAFINAS от Рафна, Гърция и Liceo Classico Garibaldi от Палермо, Италия, спечели проект по програма Еразъм +, Ключова Дейност 2, Обмяна на добри практики. Името на проекта е United Colours of Fine Arts (Обединени цветове не изящните изкуства), а целта му е предотвратяване на социалното и образователно изключване на деца от уязвими групи.
     Продължителността на проекта е 2 години. Поради възникналата пандемична обстановка дейността му беще удължена с 1 година. Участващи в проекта са 20 ученици на възраст 14-17г. и 8 учители, отговарящи на критерии, разработени съвместно с нашите партньори.* Първа мобилност 18.10 - 22.10.2021 г. - Испарта, Турция, 6 ученици, 2 учители

* Втора мобилност 29.11 - 03.12 - Рафина, Гърция, 2 ученици, 3 учители ( изискване всички да са ваксинирани).

* Трета мобилност 09.05 - 13.05.2022 г. - Испарта, Турция

* Четвърта мобилност 03.10 - 07.10.2022 г. - Върбица, България

* Пета мобилност 13.03 - 18.03.2023 г. - Палермо, Италия

  • Повече информация за проекта може да намерите     тук